Τεχνικό Γραφείο

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Aπόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Συνεργάτης του Τεχνικού Γραφείου του Ευάγγελου Κραβαρίτη στο Σχηματάρι Βοιωτίας.

 

Εργασίες

  • Τοπογραφικές εργασίες
  • Χαράξεις
  • Οριοθετήσεις
  • Αποτυπώσεις
  • Εκδοση και επίβλεψη Οικοδομών Αδειών
  • Βιομηχανικά Κτίρια